Struktura KDP

Rada Starszych

pastor Moner Shaded - przewodniczący

pastor Józef Andrzejewski

Waldemar Byczyński

Dariusz Komarczewski

Bogumił Księżakowski

Diakoni

Mario Misiuna

Grzegorz Polowczyk

Diakonisy

Kasia Andrzejewska

Ewa Dobrowolska

Marzena Misiuna

Stenia Shaded


Odpowiedzialności w KDP

nauczanie niedzielne
Moner Shaded

nauczanie i grupy studium biblijnego
kobiet: Stenia Shaded, Marzena Misiuna
mężczyzn: Moner Shaded, Dariusz Komarczewski
dzieci: Kasia i Józek Andrzejewski

finanse
Dariusz Komarczewski

oprawa muzyczna nabożeństwa
Grzegorz Polowczyk

organizacja techniczna nabożeństwa
Dariusz Komarczewski

planowanie służb w czasie nabożeństwa
Waldemar Byczyński

organizacja czasu wspólnoty
Anna Niemyska

organizacja wyjazdów
Waldemar Byczyński

służba witania
Anna i Wiesław Niemyscy

prezentacje multimedialne
Krzysztof Zdziechowski, Kuba Walczak

webmaster
Mario Misiuna