Start Wszystkie kazania Uświęcenie w życiu chrześcijanina

Szczegóły kazania

Uświęcenie w życiu chrześcijanina

Odsyłacze:
Rz 6:1-14, 7:24,25; Wj 12:13; Hbr 10:19-22; Ef 2:13; 2 Kor 4:16; Mt 20:3; 1 J 3:9; Gal 2:20
Flashplayer needs Javascript turned on