Start Wszystkie kazania I Piotra (22) - Jak żyć w ogniu prześladowań. Cz. 2

Szczegóły kazania

I Piotra (22) - Jak żyć w ogniu prześladowań. Cz. 2

Odsyłacze:
1 Ptr 4:12-19; Jn 15:20; Dz 7:55,56; Hbr 12:6,11; Ez 9:4-6; Mt 7:21-23; 2 Tes 1:6-9; Iz 40:31
Flashplayer needs Javascript turned on