Start Wszystkie kazania I Piotra (13) - Relacje w małżeństwie

Szczegóły kazania

I Piotra (13) - Relacje w małżeństwie

Odsyłacze:
1 Ptr 3:1-7; Rz 12:20; Ef 5:33; Ps 139:14; Jn 15:5; Flp 4:13
Flashplayer needs Javascript turned on
Uwagi: