Start Wszystkie kazania Wejście do Królestwa

Szczegóły kazania

Wejście do Królestwa

Odsyłacze:
Mr 1:9-15
Flashplayer needs Javascript turned on