Start Wszystkie kazania Konfrontacja na Górze Karmel. Bóg albo Baal. Cz. 1

Szczegóły kazania

Konfrontacja na Górze Karmel. Bóg albo Baal. Cz. 1

Odsyłacze:
1 Krl 18:17–40; Mt 4:71, 12:30; 1 Kor 10:11, 10:16,17, 11:23-32; Rz 6:23
Flashplayer needs Javascript turned on