Start Wszystkie kazania Pismo Święte a homoseksualizm

Szczegóły kazania

Pismo Święte a homoseksualizm

Odsyłacze:
Rdz 1:27,28, 2:18-24; Rz 1:26,27; 1 Kor 6:9-11,16; Mt 5:8,28, 19:4-6; Wj 20:14,17; Kpł 18:22, 20:13; 1 Sm 16:7; Jk 1:12,14,15,22
Flashplayer needs Javascript turned on