Start Wszystkie kazania Jak pokonać lęk przed świadczeniem? Cz. 2

Szczegóły kazania

Jak pokonać lęk przed świadczeniem? Cz. 2

Odsyłacze:
Mt 28:18-20; Dz 1:8; Łk 19:10; Iz 6:8; Rz 3:23, 6:23; Jn 3:16
Flashplayer needs Javascript turned on
Uwagi:

Kim jestem w Chrystusie?

  • Jestem solą ziemi (Mt 5:13)
  • Jestem światłością świata (Mt 5:14)
  • Jestem dzieckiem Boga (Jan 1:12)
  • Jestem przyjacielem Chrystusa (Jan 15:15)
  • Jestem wybranym, abym był owocnym uczniem Chrystusa (Jan 15:16)
  • Jestem świątynią Ducha Świętego, który daje mi moc do świadczenia (Dz 1:8; 1 Kor 3:16; 6:19)
  • Jestem ambasadorem Króla wszechświata (2 Kor 5,18-19)
  • Jestem obywatelem nieba; moje imię jest zapisane w niebie. Nikt nie może pozbawić mnie tej pozycji i tej godności. (Ef 3:20; Ef 2:6; Łk 10:20)