Start Wszystkie kazania Początek życia i aborcja

Szczegóły kazania

Początek życia i aborcja

Odsyłacze:
Rdz 1:26,27, 2:7, 9:6, 31:38; Kpł 18:21, 20:2; Wj 21:22-24; Joba 21:10; Oz 9:14; Ps 51:17, 139:13-15; Łk 1:39-41,44
Flashplayer needs Javascript turned on