Start Wszystkie kazania Rozterki Mojżesza

Szczegóły kazania

Rozterki Mojżesza

Odsyłacze:
Wj 3:6-8,10-14,16-21, 4:1-3,10-14, 5:1,2,6-8,19-23, 6:1,8,9
Flashplayer needs Javascript turned on
Uwagi:

Zastosowanie

  • Wyjdź ze strefy komfortu i bezpiecznego życia.
  • Boże cele przerastają twoje możliwości i wyobrażenie.
  • Idź mimo wątpliwości.
  • Zaufaj mimo  problemów, które wydają ci się nie do pokonania.
  • Idź nawet jeśli sytuacja będzie wyglądała gorzej niż przedtem.
  • Idź mimo że inni będą zniechęcać.
  • Idź przede wszystkim, nie odkładaj na później bo nie zdążysz.
  • Idź nawet gdy będziesz sam a zapał innych ostygnie.
  • Nikt nie obiecywał, że będzie lekko!