Start Wszystkie kazania Do spraw Świętych stosować święte normy

Szczegóły kazania

Do spraw Świętych stosować święte normy

Odsyłacze:
1 Kor 11:17-34; Hbr 10:29, 12:6; Ef 5:23; Kol 1:18; Mt 22:11-13
Flashplayer needs Javascript turned on