Start Wszystkie kazania Każdy poniesie własny ciężar

Szczegóły kazania

Każdy poniesie własny ciężar

Odsyłacze:
Ga 6:5-6, 5:19-21; Mt 12:36-37; Dn 5:25-28; 2 Kor 1:24, 5:9; 1 Jn 1:7; 2 Tm 4:2; Dz 17:10,11, 20:27; 1 Kor 9:11,13-14
Flashplayer needs Javascript turned on