Start Wszystkie kazania Jeden, Trzy, i Wiele - Zjednoczeni w Chrystusie

Szczegóły kazania

Jeden, Trzy, i Wiele - Zjednoczeni w Chrystusie

Odsyłacze:
Rz 5:15-17, 6:5-10, 10:9,10; Ef 2:8; Dz 11:18; Ezk 36:27; Jn 14:20,23, 15:5, 16:7-9; 17:20-23; Iz 55:6,7
Flashplayer needs Javascript turned on
Uwagi:

 

Rz 10:9-10
9. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.
10. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.