Start Wszystkie kazania Być naczyniem do celów zaszczytnych cz. 1

Szczegóły kazania

Być naczyniem do celów zaszczytnych cz. 1

Odsyłacze:
2 Tm 2:14-21; Mt 24:45-47; Jn 10:27-30; Rdz 4:1; Rz 12:1
Flashplayer needs Javascript turned on