Start Wszystkie kazania Uzdrowienie córki Syrofenicjanki

Szczegóły kazania

Uzdrowienie córki Syrofenicjanki

Odsyłacze:
Mr 7:24-30
Flashplayer needs Javascript turned on
Uwagi:

 

Tłumaczenie: Darek Bryćko