Start Wszystkie kazania Czasy ostateczne cz. 5 - Przychodzący na obłokach

Szczegóły kazania

Czasy ostateczne cz. 5 - Przychodzący na obłokach

Odsyłacze:
Mt 24:29-31
Flashplayer needs Javascript turned on
Uwagi:

Mówca: Moner Shaded