Start Wszystkie kazania List Chrystusa do Kościoła w Pergamonie Zachęcam - napominam - wynagradzam

Szczegóły kazania

List Chrystusa do Kościoła w Pergamonie Zachęcam - napominam - wynagradzam

Odsyłacze:
Obj 2:12-17
Flashplayer needs Javascript turned on