Start Wszystkie kazania List do Kościoła w Smyrnie

Szczegóły kazania

List do Kościoła w Smyrnie

Odsyłacze:
Obj 2:8-11
Flashplayer needs Javascript turned on
Uwagi:

Mówca: Moner Shaded