Start Wszystkie kazania List do Kościoła w Tiatyrze Tolerancja jest cnotą czy grzechem?

Szczegóły kazania

List do Kościoła w Tiatyrze Tolerancja jest cnotą czy grzechem?

Odsyłacze:
Obj 2:18-29
Flashplayer needs Javascript turned on
Uwagi:

Mówca: Moner Shaded