Start Kazania wg serii Ogólne Osoba i dzieło Ducha Świętego

Szczegóły kazania

Osoba i dzieło Ducha Świętego

Odsyłacze:
Jn 14:16–18; 16:7,14; 1 Kor 2:11-14, 12:11; Rz 8:9,16,26,27, 15:30; Ef 1:13, 4:30, 5:18; 2 Tm 3:16,17; 1 Jn 1:9
Flashplayer needs Javascript turned on