Start Kazania wg serii Ogólne Zmartwychwstały Chrystus udziela władzy, mocy i misji chrześcijaninowi cz. 1

Szczegóły kazania

Zmartwychwstały Chrystus udziela władzy, mocy i misji chrześcijaninowi cz. 1

Odsyłacze:
Jn 20:19-23; 2 Kor 12:9; Łk 19:10; 1 Ptr 2:9; Hbr 13:15; Jk 1:27; Mt 5:16; Dz 3:19, 8:18-23
Flashplayer needs Javascript turned on