Start Kazania wg serii Ogólne Być naczyniem do celów zaszczytnych cz. 3

Szczegóły kazania

Być naczyniem do celów zaszczytnych cz. 3

Odsyłacze:
2 Tm 2:20,21; Ne 1:1-11; 1 Kor 3:12-15; 4:2 Flp 1:21; Iz 6:8
Flashplayer needs Javascript turned on