Szczegóły kazania

Pokaż swoją wiarę

Odsyłacze:
Jk 2:14-26; Heb 11:6; Ef 2:8,10; 2Kor 5:7; Rz 10:17, 14:23; Mt 5:16, 7:17; 1P 2:12, 3:1-2; Łk 4:40, 6:40, 9:2, 10:9; ; Tyt 3:14; Jk 1:27, 5:14-15; Dz 9:36-39, 20:35; 1Tes 5:14; Gal 6:1-2; Hbr 13:2, 16; 1 Tym 3:2, 6:17-19; Ps 139:23-24
Flashplayer needs Javascript turned on
Uwagi:

 

Nie jesteśmy zbawieni dzięki dobrym uczynkom, ale jesteśmy zbawieni dla dobrych uczynków.