Start Kazania wg mówców Józef Andrzejewski Micheasz - W oczekiwaniu na światło

Szczegóły kazania

Micheasz - W oczekiwaniu na światło

Odsyłacze:
Mi 1:1,2; 2:12,13; 3:1,9; 4:6-8; 5:1; 6:1,2,9; 6:8; 7:7-9,18
Flashplayer needs Javascript turned on
Uwagi:

 

Czego możemy się nauczyć?

  • Bóg pragnie serca, a nie pustych rytuałów.
  • Ufaj, że Boże karcenie ma sens.
  • U Boga jest ostateczne zwycięstwo. Bóg ma zawsze ostatnie zdanie.
  • On zna początek i koniec wszystkiego, stąd aż do wieczności.
  • Bóg wciąż czeka na nawrócenie grzesznika. Wracaj jak najszybciej.