Start Kazania wg mówców Moner Shaded Spotkanie przy pustym grobowcu

Szczegóły kazania

Spotkanie przy pustym grobowcu

Odsyłacze:
J 20:1,2,11-18; 10:3,4; Ps 103:2; Mt 8:8; Rz 8:28
Flashplayer needs Javascript turned on