Start Kazania wg mówców Moner Shaded Jak możesz stać się owocnym świadkiem Chrystusa cz. 2

Szczegóły kazania

Jak możesz stać się owocnym świadkiem Chrystusa cz. 2

Odsyłacze:
J 4:3-42, 20:30,31; Mt 4:19; Łk 19:10
Flashplayer needs Javascript turned on
Uwagi:

 

Jan. 3:16 "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."

 

Znaki Chrystusa Pytania jakie można zadać

 

Znak 1: Jana 2:1-11

Znak 2: Jana 4:46-54

Znak 3: Jana 5:1-16

Znak 4: Jana 6:1-14

Znak 5: Jana 6:16-25

Znak 6: Jana 9:1-41

Znak 7: Jana 11:1-46

Znak 8: Jana 20:1-29

 

* Co ta historia mówi nam o ludziach?

 

* Co ta historia mówi nam o Jezusie?

 

* Co ta historia mówi nam o nas samych?

 

* Kto z moich znajomych powinien usłyszeć tę historię?