Szczegóły kazania

Pan Bóg Mówi

Odsyłacze:
Hbr 1:1; Rdz 22:2,10-12; 2 Krl 16:3; Ez 4:1-3; Mt 11:2-5; Iz 35:5,6; 2 Kor 1:8-10; 11:25; 12:7-9
Flashplayer needs Javascript turned on
Uwagi:

Mówca: Bogumił Księżakowski