Start Radosny wjazd Króla

Dołącz do nas na ...

facebooku

Szczegóły kazania

Radosny wjazd Króla

Odsyłacze:
Mr 11:1-11; Łk 10:20, 18:31-34; 2 Kor 2:15,17, 5:14; Ps 24:1, 51:12; Joz 24:14; Zach 9:9; Nech 8:10
Flashplayer needs Javascript turned on
Uwagi: